Záručné podmienky na polepy vozidiel

Tieto záručné podmienky a technické požiadavky vychádzajú z požiadaviek výrovcov fólií na ich aplikáciu.

Na polepy, sa vzťahuje 6-36 mesačná záruka spokojnosti podľa prevedenia, polepených častí.
Záruka na polep auta sa vzťahuje na odliepanie, odlepenie, praskanie samolepiacich nápisov či grafík, spôsobené nemechanickými vplyvmi, aplikované na časti karosérie a okien na automobile.

Na prelisy, ako sú napr. na dodávkových a úžitkových automobiloch sa záruka vzťahuje len ak sú samolepiace nálepky na auto a grafiky predelené v mieste prelisu. V prípade, ak sa tieto časti nepredelia, záruka na tieto miesta je 6 mesiacov.
Pri skriňových úžitkových vozidlách s celoplošne nitovanými dielmi nadstavby môže byť záruka až 36 mesiacov len ak boli pri lepení použité liate (cast) fólie ako napr. ORACAL 751C alebo Oracal 851, Avery 900, 3M cast a pod..
Pri celoplošných plnofarebných polepoch karosérie (čiastočné alebo komplet) môže byť záruka až 36 mesiacov len ak boli na realizáciu použité liate (cast) fólie s lamináciou určené na celopolepy (car wrap prevedenie).

Na polep okien / sklenených výplní dierkovanou (One way vison) fóliou sa vzťahuje záruka len 6 mesiacov.

Obmedzenie a výluky záruky
Na polepy aplikované na vonkajšiu časť predného skla alebo zadného skla s vyhrievaním, či stieračom a na prednú kapotu sa vzťahuje záruka 3 mesiace. Toto obmedzenie sa týka pre všetky typy grafík a fólií. Záruka pri mechanickom poškodení polepu auta na mechanické poškodenie polepu sa záruka nevzťahuje v plnom rozsahu. Mechanické poškodenie je napr. poškodenie od kamienkov (posypu), piesku, konárov, kľúčov, či iných predmetov. Násilné odliepanie, hrdzavenie karosérie, lúpanie autolaku/farby, pri nehode, pri záplavách, úmyselným poškodením, silným mrazom, či soľou (cestnou/morskou).
Záruka sa nevzťahuje na polep auta prechádzajúci cez gumené tesnenia dverí a skiel, gumené a plastové lišty, plastové časti ako napr. nárazníky a spätné zrkadlá bez autolaku na vozidle.

One Way vision fólia aplikovaná v období 01.10. – 30.4. na vonkajšiu časť zadného/bočného skla s vyhrievaním i bez, či stieračom i bez sa záruka nevzťahuje.

Dôležité technické nariadenia a upozornenia
Vozidlo po aplikovaní polepu na auto sa nesmie umývať, či utierať min. po dobu 14 dní v letnom období (od 1.5. do 31.8.) a 21 dní v zimnom období (od 1.9. do 30.4.)
Po aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na predné a zadné sklo automobilu sa v zimnom období nesmie používať vyhrievanie skla ani stierač po dobu minimálne 14 dní.
Pri aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na mokro na vonkajšie sklenené časti automobilu sa vozidlo nesmie uviesť do pohybu v letnom období (od 1.5. do 31.8.) minimálne 4 hodiny a 12 hodín v zimnom období (od 1.9. do 30.4.). Pri aplikovaní samolepiacich nápisov a grafík na mokro na vonkajšie časti plechovej karosérie sa vozidlo nesmie uviesť do pohybu v letnom období (od 1.5. do 31.8.) minimálne 3 hodiny a 10 hodín v zimnom období (od 1.9. do 30.4.).

Polepené vozidlo sa po stanovených dobách môže umývať bežným postupom a spôsobom, ako keby nebolo polepené, ako napr. v umývacích boxoch, na kefách, v bezdotykovej autoumyvárni, ručným umývaním, POZOR! nie však vysokoprúdovým umývaním.

Prevádzkovateľ / majiteľ / vodič / technik vozidla v prípade odliepania, odlepenia, trhania, praskania, krčenia a scvrkávania sa samolepiacich nápisov či grafík a ich častí, je povinný nás o tomto informovať najneskôr do 7 dní od zistenia skutočnosti. Túto skutočnosť môžete ohlásiť telefonicky na tel.č. +421 903602054 a dohodneme si s Vami termín obhliadky a servisu.

V prípade mechanického poškodenia máte nárok na zľavu 10 % na opravu poškodenej časti polepu.