Kontakty

Obchodná prevádzka:   Tolstého 14, Košice   
otvorené  Po – Pi: 8 : 00 – 16 : 00 hod. parkovanie bezplatné

Výroba a objednávky:  prevadzky@gmail.com
                                        tlac@c-press.sk
                                        tel. : 0911 807 828

Informácie:  info@c-press.sk  tel. 0903 602 054

Firma:   
C-COMMERCE, s.r.o. , Močiarna 13, Košice
konateľ: Ing. Ivo Čabra, MBA, cabra@c-press.sk, tel. 0903 602 054
IČO: 46246436, IČ_DPH:SK2023296231, Oddiel: Sro, Vložka č.27993,  Banka: SK72 8330 0000 0021 0036 2980

Prevádzka Tolstého 14, Košice (pri Národnej banke Slovenska, za Poliklinikou Sever)

sdr